Vanliga frågor:

 

Mitt barn är 3 år, kan han/hon börja på gympa? 

 

Hos oss får man börja på gympa från och med hösten det år man fyller 3 år. Sedan  byter man till Knattar på hösten det år man fyller 5 år. Detta för att det ska bli jämt inför att grupperna är baserade på vilken klass man går i.

 

I många år har grupperna varit: Stor och liten 3-4 år, Knattar 5-6 år, Redskap åk 1-3 samt trampett åk 4-9. Men beroende på ledarbrist har inte alla grupper varit aktiva. 

 

     Hur jobbar föreningen för att följa GDPR?


 

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddslag som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenskans personuppgiftslagen (PuL). För oss i Bengtsfors Gymnastikklubb är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras. Däför är vi öppna med hur vi samlar in, behandar och delar med oss av den data som sparas hos oss. Vårt mål är att skapa ett tryggt medlemsskap i vår förening. Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska vara försäkrad, registreras som medlem och för att vi ska kunna söka bidrag.

 

Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy, kontakta styrelsen om du vill ta del av den.