ANY QUESTIONS ?


Information
Vanliga frågor:


         Hur jobbar föreningen för att följa GDPR?


GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddslag som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenskans personuppgiftslagen (PuL). För oss i Bengtsfors Gymnastikklubb är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras. Däför är vi öppna med hur vi samlar in, behandar och delar med oss av den data som sparas hos oss. Vårt mål är att skapa ett tryggt medlemsskap i vår förening. Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska vara försäkrad, registreras som medlem och för att vi ska kunna söka bidrag.


Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy, kontakta styrelsen om du vill ta del av den.